Home Advocaten Dirk Visser

Dirk Visser

Procedures

Procedure over de vraag of Blendle inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Pictoright aangesloten partijen

Procedure bij Europees Hof van Justitie (HvJ EU) over de vraag of de verkoop van een mediaspeler waarmee kan worden gestreamd uit illegale bron een „mededeling aan het publiek” in de zin van de Auteursrechtrichtlijn is

Procedure over de afgifte van persoonsgegevens van de aanbieder e-books via Google Play.

Publicaties

Kroniek van de intellectuele eigendom (verschenen in NJB, 19 april 2019, nr. 828, p. 1048 - 1057)

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Publicatie over de vraag wanneer voor het gebruik van een portret een redelijke vergoeding verschuldigd is en volstaat.

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)

Contact