Home Lawyers Dirk Visser

Dirk Visser

Procedures

Procedure over het herhaaldelijk te kwader trouw registreren van het bekende merk Porsche.

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Publicaties

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Publicatie over de vraag wanneer voor het gebruik van een portret een redelijke vergoeding verschuldigd is en volstaat.

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)

Contact