Home Lawyers Dirk Visser Procedures

Procedures

Procedure over vergoeding van freelance journalisten en fotografen en het auteurscontractenrecht.

Procedure over gebruik van beschermde benaming voor sterke drank als toevoeging aan bier.

Procedure over de vraag of voor de verlenging van een uitlening een vergoeding verschuldigd is.
Procedure over de vraag of voor knipselkranten door middel van een auteursrechtvoorbehoud een vergoedingsplicht kan worden afgedwongen.
Procedure over de vraag of privé kopiëren uit illegale bron toegestaan is.