Home Advocaten Dirk Visser Procedures

Procedures

Procedure over de vraag of Blendle inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Pictoright aangesloten partijen

Procedure bij Europees Hof van Justitie (HvJ EU) over de vraag of de verkoop van een mediaspeler waarmee kan worden gestreamd uit illegale bron een „mededeling aan het publiek” in de zin van de Auteursrechtrichtlijn is

Procedure over de afgifte van persoonsgegevens van de aanbieder e-books via Google Play.

Procedure over de vraag of voor de verlenging van een uitlening een vergoeding verschuldigd is.
Procedure over de vraag of voor knipselkranten door middel van een auteursrechtvoorbehoud een vergoedingsplicht kan worden afgedwongen.
Procedure over de vraag of privé kopiëren uit illegale bron toegestaan is.