Home Lawyers Dirk Visser Publicaties

Publicaties

D.J.G. Visser en C.J.S. Vrendenbarg

Kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel over de jaren 2007-2021

Op 4 april 2022 is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.

Bb 2022/42

De kroniek bestrijkt IE ontwikkelingen in de periode april 2021-maart 2022. In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot.

In deze bijdrage worden enkele juridische aspecten van deepfakes besproken, oftewel niet van echt te onderscheiden nep (-beelden en/of -geluiden).

In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ uit te leggen.

Per 7 juni 2021 verandert het auteurscontractenrecht.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 04-6-2021 − AFL. 22

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 23-4-2021 − AFL. 16

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen.

AMI 2020/5, p.141- 150

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Pagina's