Home Lawyers Dirk Visser Publicaties

Publicaties

Per 7 juni 2021 verandert het auteurscontractenrecht.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 04-6-2021 − AFL. 22

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 23-4-2021 − AFL. 16

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen.

AMI 2020/5, p.141- 150

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Publicatie over de vraag wanneer voor het gebruik van een portret een redelijke vergoeding verschuldigd is en volstaat.

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)

Misrepresentation and misappropriation are the two most important common principles, or common ‘basic moral feelings’ of intellectual property and unfair competition law in Europe and elsewhere.

Misrepresentation and Misappropriation. In: Ohly A. (Red.) Common Principles of European Intellectual Property Law. Tübingen: Mohr Siebeck. p. 247-254.

Publicatie over hoe beslissingen en processtukken in IE-zaken moeten worden gemotiveerd.

Motiveren in IE-zaken, deLex (2011)

Publicatie over slaafse nabootsing, vrije concurrentie en het Lego-steentje

Slavish imitation, freedom of competition and the Lego brick. In: Broek B. van den, Dack S., Eijsvogels F., Hirschfeld A. (Eds.) Willem Hoyng Litigator. Amsterdam: deLex, 2013. p.282-300.