Home Lawyers Dirk Visser Publicaties

Publicaties

Op 4 april 2022 is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.

Bb 2022/42

De kroniek bestrijkt IE ontwikkelingen in de periode april 2021-maart 2022. In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot.

In deze bijdrage worden enkele juridische aspecten van deepfakes besproken, oftewel niet van echt te onderscheiden nep (-beelden en/of -geluiden).

In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ uit te leggen.

Per 7 juni 2021 verandert het auteurscontractenrecht.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 04-6-2021 − AFL. 22

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 23-4-2021 − AFL. 16

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen.

AMI 2020/5, p.141- 150

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Pagina's