Home Advocaten Dirk Visser Publicaties Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Per 7 juni 2021 verandert het auteurscontractenrecht. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden ten gevolge van Europese harmonisatie. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de veranderingen en hoe hier in de praktijk het beste mee kan worden omgegaan.

 

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 04-6-2021 − AFL. 22