Home Lawyers Jacqueline Schaap

Jacqueline Schaap

Procedures

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam veroordeelt Facebook om aanvullende maatregelen te treffen om nepadvertenties over Bitcoins met naam en portret bekende Nederlander van Facebook en Instagram te weren. Beroep van Facebook op vrijstelling 196c lid 1 BW gaat niet op. Van (verboden) algemeen filterverbod is geen sprake. Vordering verstrekken identificerende gegevens ook toegewezen.

Procedure over formatrechten, gelijkenis tussen tv-formats en de positie van partijen na onderhandelingen. 
Procedure over de vraag of een bepaalde passage in de roman “ De helleveeg” onrechtmatig is jegens (de familie van) Peter Koelewijn.

Publicaties

Overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van reclame. 

La Publicité et la Loi, hoofdstuk 12 Les Pays Bas, 11e druk, Lexis Nexis SA, 2009

Publicatie over de inbreukcriteria in het merkenrecht.

Verwarring of associatie: het spoor bijster, In: D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade (red.), Een eigen, oorspronkelijk karakter, p. 301-309.

Publicatie over het portretrecht van onbekende Nederlanders.

Het commercieel belang van de onbekende, In: D.J.G. Visser (red.), Commercieel Portretrecht (30 jaar ’t schaep met de 5 pooten), p. 75-82.

Contact