Home Advocaten Jacqueline Schaap Procedures Rechtmatige website onrechtmatig

Rechtmatige website onrechtmatig

Faciliteren van ‘fake news’ via rechtmatige website is onrechtmatig

Bij vonnis van 10 januari 2018 [ECLI:NL:RBOVE:2018:202] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel hostingprovider Your Hosting bevolen een niet-onrechtmatige website ontoegankelijk te maken en te houden, omdat deze onderdeel was van een ‘constructie met een onrechtmatig karakter’.

Your Hosting was de hostingprovider van de website www.gabme.org. Hoewel op die website zelf niets onrechtmatigs over eisers was opgenomen, was alle informatie op die website volgens de rechter doelbewust “dienstbaar aan uitingen met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen”.

Via internet werd vanaf 1 december 2017 een publicatie verspreid, getiteld ‘International Security and Fraud Alert Iranian Fraud’. In die publicatie werd (o.a.) de eiser en zijn ondernemingen beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. Om die beschuldigingen kracht bij te zetten, werd in de publicatie verwezen naar de website van G|A|B|M|E: Global Advisory Board Middle East. Deze instantie was – naar eigen zeggen – “an independant international think tank”, zogenaamd opgericht voor het doen van research in opdracht van betrouwbare opdrachtgevers als centrale overheden, de Verenigde Naties, etc. De website gaf geen verdere informatie over GABME en geen adres. Ook elders is geen nadere informatie over GABME te vinden. Het betreft een “spookorganisatie”.

Al hoewel de website www.gabme.org het rapport zelf niet bevatte, gaf de website mede door het gebruikte topleveldomein ‘.org’, dat oorspronkelijk was voorbehouden aan niet-commerciële organisaties, wel enige legitimatie aan het rapport en de daarin opgenomen beschuldigingen. Eisers vroegen daarom de hosting provider te bevelen de website www.gabme.org ontoegankelijk te maken.

De rechter oordeelt dat “nergens uit blijkt dat het rapport met de beschuldigingen […] ook steunt op andere bronnen dan de website. Dit alles maakt het, in onderlinge samenhang bezien, voldoende aannemelijk dat GABME niet de website is van een prestigieuze denktank, zoals de website doet voorkomen, maar dat de website is aangemaakt door dezelfde perso(o)n(en) die achter het rapport zit(ten), met klaarblijkelijk geen ander doel dan om te kunnen suggereren dat het rapport is gebaseerd op gedegen onderzoek in opdracht van één of meer overheden of andere gezaghebbende organisaties, terwijl het realiter gaat om anonieme en niet gefundeerde beschuldigingen jegens eisers door de perso(o)n(en) achter de website en het rapport.”

Omdat achter de geregistreerde domeinnaamhouder van de website van GABME (‘Susan Williams’) en de auteur van het rapport (‘susanwilliamswork’) vermoedelijk één en dezelfde persoon schuil gaat, en “de website goedbeschouwd maar heel weinig en slechts algemene informatie bevat”, is de rechter van oordeel dat “de website onderdeel van een constructie met een onrechtmatig karakter” is. Alle informatie op de website is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over eisers met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen.

Your Hosting moet de website www.gabme.org dan ook ontoegankelijk maken en houden. Daarnaast wordt Your Hosting bevolen om de identificerende gegevens van de domeinnaamhouder te verstrekken, waaronder bank- en creditcardgegevens en de gebruikte IP-adressen.

Dit is een bijzondere uitspraak. Op grond van artikel 6:196c lid 4 BW is een hostingprovider als Your Hosting namelijk vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de onrechtmatige content van derden op zijn servers, op voorwaarde dat zij deze content prompt verwijdert zodra zij van deze content (en het onrechtmatige karakter) in kennis wordt gesteld. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 14 van de Europese Richtlijn nr. 2000/31/EG (“e-commerce richtlijn”). Tot nu toe werd dit artikel alleen toegepast in gevallen waarin de website zelf onrechtmatige inhoud bevatte. Nu blijkt dat dit een te enge uitleg is van het bepaalde in artikel 6:196c lid 4 BW en dat ook een op zichzelf rechtmatige website onder artikel 6:196c lid 4 BW kan vallen, indien de website onderdeel uitmaakt van een onrechtmatige structuur.