Home Lawyers Jacqueline Schaap Publicaties

Publicaties

ENGLISH TRANSLATION FACEBOOK ADS DECISION

Overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van reclame. 

La Publicité et la Loi, hoofdstuk 12 Les Pays Bas, 11e druk, Lexis Nexis SA, 2009

Publicatie over de inbreukcriteria in het merkenrecht.

Verwarring of associatie: het spoor bijster, In: D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade (red.), Een eigen, oorspronkelijk karakter, p. 301-309.

Publicatie over het portretrecht van onbekende Nederlanders.

Het commercieel belang van de onbekende, In: D.J.G. Visser (red.), Commercieel Portretrecht (30 jaar ’t schaep met de 5 pooten), p. 75-82.
An overview of the Dutch rules and regulations concerning advertising law. 
La Publicité et la Loi, Chapter 12 Les Pays Bas, 11st edition, Lexis Nexis SA, 2009
What are the relevant infringement criteria for trademark infringement and how to assess them.
Confusion or association: lost track (Verwarring of associatie: het spoor bijster), In: D.J.G. Visser and D.W.F. Verkade (eds.), Een eigen, oorspronkelijk karakter, p. 301-309.
Can non-public figures invoke image rights and if so, to what extent. 
The commercial interests of the non-public figure (Het commercieel belang van de onbekende), in: D.J.G. Visser (ed.), Commercieel Portretrecht (Commercial Image rights), p. 75-82.