Home Advocaten Paul Kreijger

Paul Kreijger

Procedures

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Procedure tegen de Staat (minister van OCW) inzake de marktimpact voor commerciële omroepen en nieuwsmedia van de financiering van de publieke omroep (procedure in eerste aanleg en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie)

Publicaties

“Brulotte in Europa? Opmerkingen bij Genentech/Hoechst” – commentaar bij HvJ EU 7 juli 2016, zaak C-567/14 (Genentech Inc./Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p.199-204

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onderzoeken.

Mediaforum 2016-8, p.233-235

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008

Mediaformum 2016-8, p.217

Contact