Home Lawyers Paul Kreijger

Paul Kreijger

Procedures

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Procedure tegen de Staat (minister van OCW) inzake de marktimpact voor commerciële omroepen en nieuwsmedia van de financiering van de publieke omroep (procedure in eerste aanleg en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie)

Publicaties

“De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht”

 

Mediaforum 2019/2, p. 38 – 42

Commentaar bij de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrechter van 14 november 2018, Marjority Perspective e.a./Gemeente Zaanstad e.a.

 

Mediaforum 2019/1, p. 33 - 34

“Excessieve prijzen in het mededingingsrecht”, commentaar bij HvJ 14 september 2017, zaak C-177/16, AKKA/LAA

 

Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2018 5/6, p. 157 - 164

Contact