Home Lawyers Paul Kreijger Procedures

Procedures

Procedure over vergoeding van freelance journalisten en fotografen en het auteurscontractenrecht.

Procedure over gebruik van beschermde benaming voor sterke drank als toevoeging aan bier.

Verloskundigenpraktijk tegen Zilveren Kruis – contract ten onrechte geweigerd.

 

Collectieve eis tegen de Staat inzake thuiskopiestelsel ontvankelijk; verjaring en Europees recht; doorberekening van schade.

Procedure namens omroepen over het “openstellen van de kabel” door ACM

Procedure in kort geding inzake erkenning van keurmerk voor gespecialiseerde fysiotherapeuten

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Procedure tegen de Staat (minister van OCW) inzake de marktimpact voor commerciële omroepen en nieuwsmedia van de financiering van de publieke omroep (procedure in eerste aanleg en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie)
Procedure over de vraag of privé kopiëren uit illegale bron toegestaan is.