Home Advocaten Paul Kreijger Publicaties

Publicaties

“Brulotte in Europa? Opmerkingen bij Genentech/Hoechst” – commentaar bij HvJ EU 7 juli 2016, zaak C-567/14 (Genentech Inc./Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p.199-204

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onderzoeken.

Mediaforum 2016-8, p.233-235

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008

Mediaformum 2016-8, p.217

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Midden-Nederland van 29 juli 2016 over de doorgifte van Fox Sports (Eredivisie) door KPN

Mediaforum 2016-5/6, p.167-170

“De o.a.f.g. via een simpele mail: HvJ EU houdt vast aan Anic-vermoeden in Eturas”. Commentaar bij HvJ EU 21 januari 2016, zaak C-74/14 (Eturas) inzake kartelvorming via e-mail verkeer over online platforms

Tijdschrift Mededinging in de Praktijk 2016/4, p.19-23.

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Amsterdam van 24 februari 2016 inzake beweerde onrechtmatige uitlatingen van de directeur van de IND over Eritrese tolken

Mediaforum 2016-4, p.133-136

Commentaar bij de uitspraak van het CBb van 3 september 2015 inzake de door ACM aan KPN opgelegde “near-net” net verplichting

Mediaforum 2016-3, p.98-102

“De nieuwe Section 5 statement - in weiter ferne – so nah?”: commentaar bij de nieuwe richtsnoeren van de Amerikaanse Federal Trade Commission over het concept “unfair competition”

Markt en Mededinging 2016, nr. 1, p.22-30

Commentaar op het voorstel van de Europese Commissie om consumenten in de hele EU recht op toegang te geven tot online content.

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 2, p.61-67

Commentaar bij HvJ EU 27 maart 2012, zaak C- 209/10 en HvJ EU 6 oktober 2015, C-23/14 (Post Danmark I en II) inzake toepassing van het misbruikverbod op prijsbeleid van dominante ondernemingen

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 1, p.10-17

Pagina's