Home Lawyers Paul Kreijger Publicaties

Publicaties

“De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht”

 

Mediaforum 2019/2, p. 38 – 42

Commentaar bij de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrechter van 14 november 2018, Marjority Perspective e.a./Gemeente Zaanstad e.a.

 

Mediaforum 2019/1, p. 33 - 34

“Excessieve prijzen in het mededingingsrecht”, commentaar bij HvJ 14 september 2017, zaak C-177/16, AKKA/LAA

 

Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2018 5/6, p. 157 - 164

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclamecode Commissie van 21 december 2017 over het “Google privacy schuifje”

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459

“Gedomineerde en aanpalende markten – enkele opmerkingen bij besluit ACM d.d. 22 mei 2017, artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU (Aanbesteding Concessie Limburg)”.

Markt en Mededinging 2017 5-6

“Brulotte in Europa?

Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p. 199 – 204

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onde

Mediaforum 2016-8, p. 233 – 235

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008

Mediaforum 2016-8, p. 217

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Midden-Nederland van 29 juli 2016 over de doorgifte van Fox Sports (Eredivisie) door KPN

 

Mediaforum 2016-5/6, p. 167 - 170

“De o.a.f.g. via een simpele mail: HvJ EU houdt vasgt aan Anic-vermoeden in Eturas”.

Tijdschrift Mededinging in de Praktijk 2016/4, p. 19 – 23

Pagina's