Home Advocaten Paul Kreijger Publicaties Excessieve licentietarieven?

Excessieve licentietarieven?

“Excessieve prijzen in het mededingingsrecht”, commentaar bij HvJ 14 september 2017, zaak C-177/16, AKKA/LAA

 

Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2018 5/6, p. 157 - 164