Home Advocaten Paul Kreijger Publicaties Google en privacy

Google en privacy

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclamecode Commissie van 21 december 2017 over het “Google privacy schuifje”

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459