Home Advocaten Paul Kreijger Publicaties Misbruik machtspositie NS?

Misbruik machtspositie NS?

“Gedomineerde en aanpalende markten – enkele opmerkingen bij besluit ACM d.d. 22 mei 2017, artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU (Aanbesteding Concessie Limburg)”.

Markt en Mededinging 2017 5-6