Home Advocaten Paul Kreijger Publicaties Reclamerecht en overheidsvoorlichting

Reclamerecht en overheidsvoorlichting

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie van 1 april 2015 inzake de klacht van de FNV over de “zorgspotjes” waarin het ministerie van VWS het nieuwe zorgstelsel toelicht.

IER 2015/52