Home Lawyers Paul Kreijger Publicaties

Publicaties

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Amsterdam van 24 februari 2016 inzake beweerde onrechtmatige uitlatingen van de directeur van de IND over Eritrese tolken.

 

Mediaforum 2016 – 4, p. 133 - 136

Commentaar bij de uitspraak van het CBb van 3 september 2015 inzake de door ACM aan KPN opgelegde “near-net” net verplichting

 

Mediaforum 2016-3, p. 98 - 102

“De nieuwe Section 5 statement - in weiter ferne – so nah?”: commentaar bij de nieuwe richtsnoeren van de Amerikaanse Federal Trade Commission over het concept “unfair competition”.

 

Markt en Mededinging 2016, nr. 1, p. 22 - 30

Commentaar op het voorstel van de Europese Commissie om consumenten in de hele EU recht op toegang te geven tot online content.

 

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 2, p. 61 - 67

Commentaar bij HvJ EU 27 maart 2012, zaak C- 209/10 en HvJ EU 6 oktober 2015, C-23/14 (Post Danmark I en II) inzake toepassing van het misbruikverbod op prijsbeleid van dominante ondernemingen.

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 1, p. 10 - 17

“Amusement omdat het moet”: opinie over de nieuwe taakopdracht voor de publieke omroep

 

Mediaforum 2015 – 6, p. 3.

Commentaar bij het besluit van ACM van 29 mei 2015 over gemeentelijke kostendoorberekening voor de “Aanloophaven” in Zeewolde

 

Markt en Mededinging oktober 2015, nr. 4, p. 160 - 164

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie van 1 april 2015 inzake de klacht van de FNV over de “zorgspotjes” waarin het ministerie van VWS het nieuwe zorg

IER 2015/52

Een jaar later: de receptie van 'het recht vergeten te worden' in de Nederlandse rechtspraak.

Mediaforum 2015-4, p. 141 - 148

Schijn bedriegt of juist niet? De introductie van de 'schijnzelfstandige' en de cao-exceptie; commentaar bij uitspraak Hof van Justitie EU 14 december 2014 inzake FNV Kiem tegen de Staat.

Markt en Mededinging maart 2015, p. 18 - 23.

Pagina's