Home Lawyers Paul Kreijger Publicaties

Publicaties

Commentaar bij uitspraak van het CBB van 8 januari 2015 in het geschil tussen Sky Radio en de Minister van EZ over de aan Sky Radio opgelegde vergoeding bij verlenging van haar frequentievergunning

Bespreking van recente Europese en nationale rechtspraak over de verhouding tussen het Europese regelgevend kader en de nationale pogingen tot regulering van de kabel.  

Mediaforum 2014/2, p. 45 – 48

Multiterritoriale licenties na CISAC: veel nieuws onder de zon? 

AMI 2013/4, p. 130-135

Kanttekeningen bij de nieuwe must-carry regeling

Mediaforum 2014/10, p. 242-249

Pagina's