Home Node

Afbeeldingen en teksten gemaakt door kunstmatige intelligentie staan de afgelopen maanden sterk in de belangstelling door de programma's DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT.

D.J.G. Visser en C.J.S. Vrendenbarg

Kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel over de jaren 2007-2021

Op 4 april 2022 is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.

Bb 2022/42

De kroniek bestrijkt IE ontwikkelingen in de periode april 2021-maart 2022. In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot.

In deze bijdrage worden enkele juridische aspecten van deepfakes besproken, oftewel niet van echt te onderscheiden nep (-beelden en/of -geluiden).

In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ uit te leggen.

Bb 2021/98

Non-fungible tokens (‘NFT’s’) worden soms verhandeld  voor astronomische bedragen.
Maar wat zijn ‘NFT’s' precies en hoe zit het met de (auteurs)rechten op NFT's en de onderliggende objecten?

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen.

Bb 2021/41

in vervolg op: "Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele eigendomsrecht" Bb 2016/76.

Pagina's