Home Node

Bb 2021/41

in vervolg op: "Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele eigendomsrecht" Bb 2016/76.

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 23-4-2021 − AFL. 16

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen.

AMI 2020/5, p.141- 150

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam veroordeelt Facebook om aanvullende maatregelen te treffen om nepadvertenties over Bitcoins met naam en portret bekende Nederlander van Facebook en Instagram te weren. Beroep van Facebook op vrijstelling 196c lid 1 BW gaat niet op. Van (verboden) algemeen filterverbod is geen sprake. Vordering verstrekken identificerende gegevens ook toegewezen.

ENGLISH TRANSLATION FACEBOOK ADS DECISION

“De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht”

 

Mediaforum 2019/2, p. 38 – 42

Commentaar bij de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrechter van 14 november 2018, Marjority Perspective e.a./Gemeente Zaanstad e.a.

 

Mediaforum 2019/1, p. 33 - 34

“Excessieve prijzen in het mededingingsrecht”, commentaar bij HvJ 14 september 2017, zaak C-177/16, AKKA/LAA

 

Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2018 5/6, p. 157 - 164

Pagina's