Home Node

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclamecode Commissie van 21 december 2017 over het “Google privacy schuifje”

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459

“Gedomineerde en aanpalende markten – enkele opmerkingen bij besluit ACM d.d. 22 mei 2017, artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU (Aanbesteding Concessie Limburg)”.

Markt en Mededinging 2017 5-6

“Brulotte in Europa?

Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p. 199 – 204

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onde

Mediaforum 2016-8, p. 233 – 235

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008

Mediaforum 2016-8, p. 217

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Midden-Nederland van 29 juli 2016 over de doorgifte van Fox Sports (Eredivisie) door KPN

 

Mediaforum 2016-5/6, p. 167 - 170

“De o.a.f.g. via een simpele mail: HvJ EU houdt vasgt aan Anic-vermoeden in Eturas”.

Tijdschrift Mededinging in de Praktijk 2016/4, p. 19 – 23

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Amsterdam van 24 februari 2016 inzake beweerde onrechtmatige uitlatingen van de directeur van de IND over Eritrese tolken.

 

Mediaforum 2016 – 4, p. 133 - 136

Commentaar bij de uitspraak van het CBb van 3 september 2015 inzake de door ACM aan KPN opgelegde “near-net” net verplichting

 

Mediaforum 2016-3, p. 98 - 102

“De nieuwe Section 5 statement - in weiter ferne – so nah?”: commentaar bij de nieuwe richtsnoeren van de Amerikaanse Federal Trade Commission over het concept “unfair competition”.

 

Markt en Mededinging 2016, nr. 1, p. 22 - 30

Pagina's