Home Node

Commentaar op het voorstel van de Europese Commissie om consumenten in de hele EU recht op toegang te geven tot online content.

 

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 2, p. 61 - 67

Commentaar op het voorstel van de Europese Commissie om consumenten in de hele EU recht op toegang te geven tot online content.

 

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 2, p. 61 - 67

Commentaar bij HvJ EU 27 maart 2012, zaak C- 209/10 en HvJ EU 6 oktober 2015, C-23/14 (Post Danmark I en II) inzake toepassing van het misbruikverbod op prijsbeleid van dominante ondernemingen.

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 1, p. 10 - 17

“Amusement omdat het moet”: opinie over de nieuwe taakopdracht voor de publieke omroep

 

Mediaforum 2015 – 6, p. 3.

Commentaar bij het besluit van ACM van 29 mei 2015 over gemeentelijke kostendoorberekening voor de “Aanloophaven” in Zeewolde

 

Markt en Mededinging oktober 2015, nr. 4, p. 160 - 164

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie van 1 april 2015 inzake de klacht van de FNV over de “zorgspotjes” waarin het ministerie van VWS het nieuwe zorg

IER 2015/52

Procedure over vergoeding van freelance journalisten en fotografen en het auteurscontractenrecht.

Procedure over gebruik van beschermde benaming voor sterke drank als toevoeging aan bier.

Verloskundigenpraktijk tegen Zilveren Kruis – contract ten onrechte geweigerd.

 

Collectieve eis tegen de Staat inzake thuiskopiestelsel ontvankelijk; verjaring en Europees recht; doorberekening van schade.

Pagina's