Home Node

Procedure namens omroepen over het “openstellen van de kabel” door ACM

Procedure in kort geding inzake erkenning van keurmerk voor gespecialiseerde fysiotherapeuten

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Een jaar later: de receptie van 'het recht vergeten te worden' in de Nederlandse rechtspraak.

Mediaforum 2015-4, p. 141 - 148

On 1 April 2015, the District Court of The Hague passed judgement in the case between Vereniging van Openbare Bibliotheken (Netherlands Public Library Association (VOB)) and Stichting Leenrecht (Public Lending Right Office (SL)).

The District Court referred questions to the Court of Justice of the EU on online lending of e-books by public libraries. 

Schijn bedriegt of juist niet? De introductie van de 'schijnzelfstandige' en de cao-exceptie; commentaar bij uitspraak Hof van Justitie EU 14 december 2014 inzake FNV Kiem tegen de Staat.

Markt en Mededinging maart 2015, p. 18 - 23.

Commentaar bij uitspraak van het CBB van 8 januari 2015 in het geschil tussen Sky Radio en de Minister van EZ over de aan Sky Radio opgelegde vergoeding bij verlenging van haar frequentievergunning

Overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van reclame. 

La Publicité et la Loi, hoofdstuk 12 Les Pays Bas, 11e druk, Lexis Nexis SA, 2009

Publicatie over de inbreukcriteria in het merkenrecht.

Verwarring of associatie: het spoor bijster, In: D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade (red.), Een eigen, oorspronkelijk karakter, p. 301-309.

Publicatie over het portretrecht van onbekende Nederlanders.

Het commercieel belang van de onbekende, In: D.J.G. Visser (red.), Commercieel Portretrecht (30 jaar ’t schaep met de 5 pooten), p. 75-82.

Pagina's