Home Node

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

De drempel voor bescherming van algemeen bekende merken (artikel 6-bis bescherming) kan niet gelijk gesteld worden aan de drempel voor bescherming van sub-c bekende merken.

World Trademark Review Daily, November 2013

Analyse van de juridische situatie per land geschreven door advocaten en wetenschappers. Elk land geeft antwoord op dezelfde vragen zodat gemakkelijk een vergelijking kan worden gemaakt tussen 60 landen en de EU. 

The Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law

Gerecht EU past jurisprudentie over het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken toe op het tweedimensionaal vorm-/beeldmerk voor een sluitmechanisme van Louis Vuitton. 

Procedure over het gebruik van de aanduiding ‘limo’ als merk.

Gerecht EU past criteria voor driedimensionale merken toe op een handvat.

World Trademark Review Daily, October 2012

Publicatie over de auteursrechtelijke aspecten van hyperlinks.

Procedure over het hergebruik van foto’s in een onderwijsmethode.

Procedure waarin werd geoordeeld dat een beschrijvend woord niet via een omweg kan worden gemonopoliseerd door het woord te verwerken in een beeldmerk.

Procedure over het herhaaldelijk te kwader trouw registreren van het bekende merk Porsche.

Pagina's