Home Node

Procedure over een tv-documentaire over een moordzaak waarin de vraag aan de orde is welk grondrechten in dezen zwaarder weegt: het recht op privacy of de vrijheid van meningsuiting. 

Bespreking van recente Europese en nationale rechtspraak over de verhouding tussen het Europese regelgevend kader en de nationale pogingen tot regulering van de kabel.  

Mediaforum 2014/2, p. 45 – 48

Multiterritoriale licenties na CISAC: veel nieuws onder de zon? 

AMI 2013/4, p. 130-135

Kanttekeningen bij de nieuwe must-carry regeling

Mediaforum 2014/10, p. 242-249

Publicatie over de vraag wanneer voor het gebruik van een portret een redelijke vergoeding verschuldigd is en volstaat.

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)
Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Procedure tegen de Staat (minister van OCW) inzake de marktimpact voor commerciële omroepen en nieuwsmedia van de financiering van de publieke omroep (procedure in eerste aanleg en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie)
An overview of the Dutch rules and regulations concerning advertising law. 
La Publicité et la Loi, Chapter 12 Les Pays Bas, 11st edition, Lexis Nexis SA, 2009
What are the relevant infringement criteria for trademark infringement and how to assess them.
Confusion or association: lost track (Verwarring of associatie: het spoor bijster), In: D.J.G. Visser and D.W.F. Verkade (eds.), Een eigen, oorspronkelijk karakter, p. 301-309.

Pagina's