Home Node
Can non-public figures invoke image rights and if so, to what extent. 
The commercial interests of the non-public figure (Het commercieel belang van de onbekende), in: D.J.G. Visser (ed.), Commercieel Portretrecht (Commercial Image rights), p. 75-82.
Litigation on whether certain parts of a novel are unlawful towards the family of a well-known Dutch singer (Peter Koelewijn).
District Court Amsterdam 15 November 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7557 (Koelewijn/De Bezige Bij)
Litigation on whether a reservation of copyright  can give rise to the obligation to pay an equitable remuneration for  news clippings.

Misrepresentation and misappropriation are the two most important common principles, or common ‘basic moral feelings’ of intellectual property and unfair competition law in Europe and elsewhere.

Misrepresentation and Misappropriation. In: Ohly A. (Red.) Common Principles of European Intellectual Property Law. Tübingen: Mohr Siebeck. p. 247-254.

Publicatie over hoe beslissingen en processtukken in IE-zaken moeten worden gemotiveerd.

Motiveren in IE-zaken, deLex (2011)
Procedure over inbreuk op model-  en het auteursrecht op een zeer grote bloempot met verlichting.
Procedure over formatrechten, gelijkenis tussen tv-formats en de positie van partijen na onderhandelingen. 
Procedure over de vraag of een bepaalde passage in de roman “ De helleveeg” onrechtmatig is jegens (de familie van) Peter Koelewijn.
Procedure over de vraag of voor de verlenging van een uitlening een vergoeding verschuldigd is.
Procedure over de vraag of voor knipselkranten door middel van een auteursrechtvoorbehoud een vergoedingsplicht kan worden afgedwongen.

Pagina's