Home Node

Publicatie over slaafse nabootsing, vrije concurrentie en het Lego-steentje

Slavish imitation, freedom of competition and the Lego brick. In: Broek B. van den, Dack S., Eijsvogels F., Hirschfeld A. (Eds.) Willem Hoyng Litigator. Amsterdam: deLex, 2013. p.282-300.
Procedure over de vraag of privé kopiëren uit illegale bron toegestaan is.

Pagina's