Home Onderwerpen IE-procesrecht

IE-procesrecht

  Er bestaat voor IE-zaken een bijzonder IE-procesrecht, vastgelegd in artikelen 1019-1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Onderdeel daarvan is de volledige proceskosten veroordeling, het ex parte verbod en het bewijsbeslag. Dit IE-procesrecht is gebaseerde op de EU Handhavingsrichtlijn.